Polityka Prywatności


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.


Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych

Administratorem Panstwa danych osobowych jest:
Darmed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Bogurodzicy 1/10
70-405 Szczecin
NIP: 8513176412
e-mail: rejestracja@darmed.net
tel: 91 820 68 69

Cel Zbierania Danych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. w celach marketingowych. Wobec powyższego użytkownik korzystający z naszej strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Odbiorcami danych jest Darmed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Czas Przetwarzania Danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Użytkownika:

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu.. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.