Ultrasonografia
Ultrasonograficzna diagnostyka trójwymiarowa 3D/4D
  • Najnowocześniejszy aparat trójwymiarowy na świecie
  • Wysoka jakość obrazu High Definition
  • Wysokospecjalistyczne przygotowanie
  • Możliwość archiwizacji cyfrowej CD/DVD
  • Niezapomniane wrażenia
  • Możliwości diagnostyki USG jak w najlepszych ośrodkach na świecie
Dzięki postępowi w technice ultrasonograficznej obrazowanie płodu w technice trójwymiarowej stało się rzeczywistością. Diagnostyka trójwymiarowa 3D/4D daje większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzoczaszki oraz jest metodą uzupełniającą badania techniką konwencjonalną dwuwymiarową 2D w wykrywaniu innych anomalii strukturalnych płodu.

Możliwość zobaczenia twarzy, kończyn i ruchów płodu nienarodzonego jeszcze dziecka w ultrasonografii trójwymiarowej stała się faktem i dla wielu przyszłych rodziców jest niezapomnianym przeżyciem.

Najdogodniejszym okresem wykonania badań jest 16-34 tydzień ciąży, W 10-15% przypadków badanie jest niemożliwe z powodu np. niekorzystnego położenia płodu, braku płynu owodniowego, znacznej otyłości ciężarnej.