Dr. n. med Maciej Ustianowski
Nazywam się Przemysław Maciej Ustianowski i urodziłem się 11 czerwca 1969 roku. Po ukończeniu liceum a następnie Pomorskiej Akademii Medycznej w 1996 roku rozpocząłem pracę jako lekarz stażysta a od 1997 jako asystent PAM.

Pracując w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej oraz Klinice Położnictwa i Ginekologii uzyskałem w 2000 roku specjalizację I stopnia, a następnie II stopnia.

Jednocześnie po obronie pracy doktorskiej w Pomorskiej Akademii Medycznej uzyskałem w 2005 roku stopień doktora nauk medycznych.

Od 2010 współpracuję z Kliniką Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii obecnie już Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na co dzień staram się pogłębiać swoją wiedzę - często uczestniczę w kursach i szkoleniach poszerzających moją wiedzę i umiejętności lekarskie.

Prywatnie - żonaty ze wspaniałą dziewczyną i lekarzem - Mariola jest stomatologiem i rozumie częste rozterki i kłopoty życia medyka. Rodzinną sielankę uzupełnia dwoje gimnazjalistów Łukasz i Martyna, dla których staram się być jak najczęściej tatą - a które mają mnie tak mało.