Team
Assistant
Katarzyna Frącek
MD
Sławomir Kuźniak
MD
Sebastian Kwiatkowski
MD
Joanna Lewandowska
MD
Przemysław Ustianowski
MD
Małgorzata Wężowska
MD
Dariusz Żebiełowicz